Biomimicry en Samenwerking

Samenwerking en Biomimicry

Biomimicry Nederland
Sinds het onderzoek van Belbin naar de effectiviteit van managementteams, weten we dat een verzameling slimme individuen geen enkele garantie vormt voor een goede samenwerking binnen een team. In de huidige tijdsgeest is er vaak te weinig tijd voor elkaar, hetgeen op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat het tijd en training kost om op elkaar in te spelen. Hoe kunnen teams in korte tijd effectief zijn? Hoe kan een collectieve ambitie gecreëerd worden? Biomimicry kan u hierbij helpen:

 


1. Complexiteit vereist zelforganisatie (zelfsturende teams)

Geen mier ziet het grote geheel. Geen mier vertelt een andere mier wat te doen … Maar de bottom line, is dat er geen leiderschap nodig is. “Zelfs complex gedrag kan worden gecoördineerd door relatief eenvoudige interacties.”
Natuur:
Zelforganisatie bestaat uit meerdere interacties, positieve en negatieve feedback en wordt versterkt door schommelingen.
Biomimicry Nederland
Mieren vinden de beste (kortste) manier om een voedselbron te bereiken door de accumulatie van feromonen. Op de kortste route is deze het sterkst.
Organisatie:
zorg voor verbinding, communicatie en duidelijkheid.


2. Blijf in balans (voorkom stress situaties)

Ecologische systemen bevinden zich normaal gesproken in een stabiel evenwicht, dat wil zeggen dat een veranderende parameter (door een negatieve feedback) zal worden gecorrigeerd en teruggebracht naar zijn originele “punt van evenwicht” met de rest van het systeem.
Natuur:
bij ecosystemen is geven en nemen in balans.
Bedrijfsvoering5
De savanne is zeer kwetsbaar voor veranderende omstandigheden. Dankzij het samenspel van de elementen blijft en de levende organismen blijft dit ecosystemen in balans.
Organisatie:
identificeer tijdig veranderingen en bespreek deze met de betrokken personen zodat direct actie kan worden ondernomen.


3. Communiceer naar vriend en vijand (communicatie)

In de natuur wordt gebruikt gemaakt van de in de omgeving beschikbare bronnen van informatie (weersomstandigheden, signalen van andere etc). Informatie over veranderende omstandigheden wordt opgevangen en gedeeld.
Natuur:
pik signalen tijdig op en communiceer ze verder.
Biomimicry Nederland
Als een olifant verontrust is door iets of wordt verstoord dan stampt ze op de grond om anderen te waarschuwen voor het gevaar. De laagfrequente trillingen die door haar voeten reizen snel door de grond en worden waargenomen door de voeten van de andere olifanten tot op 50km afstand
Voordat de tsunami in 2004 land bereikte waren de dieren al naar hoger gelegen gebieden getrokken en overleefden ze allen de hoge golven.
Organisatie:
luister naar kritiek (weerstand), integreer feedback en communiceer op diverse manieren naar alle stakeholders.


4. Diversiteit en samenwerking (creëer win-win situaties)

Diversiteit is in de natuur een gegeven en is zowel belangrijk vanuit energie opwek als vanuit samenwerkingsverbanden om deze energiebron te kunnen aanwenden.
Natuur:
samenwerking is net zo belangrijk als rivaliteit, diversiteit creëert veerkracht en stabiliteit.
Biomimicry Nederland
Door samenwerking wordt een win-win situatie gecreëerd ondanks de van nature ongebruikelijke situatie.
Organisatie:
het delen van en luisteren naar andere inzichten/opinies
creëert nieuwe kansen.


5. Afhankelijkheid gebied eerbied (respect)

In de natuur is elk organisme wel afhankelijk van een of meerdere andere organismen/elementen, denk hierbij aan voedsel (jager vs. prooi), bescherming (anemoon vs. anemoonvis) maar ook bijvoorbeeld energie (licht).

 

Natuur:
organismen in een volwassen ecosysteem leven op oogstbare rente niet op de hoofdsom.
Biomimicry Nederland
De flamingo heeft een soort lamellen in zijn bek waardoor bij de vangst de jongste exemplaren door de lamellen heen “ontsnappen” waardoor de jongeren weer groot kunnen worden.
Organisatie:
respect is de fundering onder vertrouwen en productieve samenwerking tussen het team(leden), hun leiders, en tussen teams en organisaties onderling, om vertrouwen te verdienen en op te bouwen, moet je elk moment werken aan respect.


Wilt u meer weten over projectmanagementvraagstukken en hoe Biomimicry u daarbij kan helpen? Neem met ons vrijblijvend contact via
info@c2m-management.nl
of bel 06-11 792 892.

“Absorb the lessons found in nature.”
Janine M. Benyus

Reacties zijn uitgeschakeld.