Biomimicry en Projectmanagement

Projectmanagement en Biomimicry

Biomimicry Nederland
Professioneel projectmanagement wordt door veel bedrijven zwaar onderschat. Een project is als het ware een bedrijf, weliswaar van tijdelijke aard, maar wel met alles erop en eraan Er is een directie, oftewel de verantwoordelijke voor het project, er zijn managers, oftewel de managers die deelprojecten aansturen en er zijn uitvoerenden en ieder project, hoe klein ook, bevat een verandercomponent. Hoe geef je in korte tijd deze groep mensen een identiteit in het grote geheel, juist Biomimicry! Hoe kunnen we projecten beter beheersen kijkend naar hoe de natuur, met 3,8 miljard jaren ervaring, bepaalde zaken aanpakt:
 1. Het ecosysteem benut alle onderdelen (structuur)

Het kenmerk van een ecosysteem is dat het geen import en export kent en dat afval en uival niet bestaan.
Biomimicry Nederland
Een complex en volwassen ecosysteem verliest bij elke stap in de keten ca 90% energie waardoor het volgende proces meer tijd vergt, maar heeft bij veranderingen heeft het vaak meer veerkracht door de beschikbare alternatieve oplossingen.
Natuur:
als een systeem meer gewicht krijgt heeft het meer verwerkingstijd nodig maar is het minder kwetsbaar.
Eenvoudige voedselketens hebben minder energieverlies, en leveren dus meer op, maar is kwetsbaarder voor veranderingen.
Project:
zorg dat alle sleutelspelers in het project vertegenwoordigd zijn en hoe complexer de projectstructuur, hoe meer veerkracht, hoe langer het besluitvormingstraject.


2. Verzamel en gebruik energie efficiënt

De vorm, grootte en bouw zijn in de natuur afgestemd op de activiteiten die gedaan worden tegen de laagst mogelijke inspanning. Dit om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie.
Natuur:
reis de kortst mogelijke afstand en plan de activiteit zodanig dat de hoogst mogelijk kans zich voordoet tegen de laagst mogelijke inspanning.
Biomimicry Nederland
De cheeta is gebouwd om hard te lopen (tot 115 km/uur), echter hij kan niet lang hard lopen en kan niet springen.
Project:
plan rondom het kritische pad en hoe meer specialisten des te minder de flexibiliteit.


3. Gebruik hulpmiddelen met mate (fit for purpose)

De natuur zoekt een evenwicht tussen functie versus vorm en lange termijn gewin versus het korte termijn overleven.


Natuur:
pas de vorm aan voor de functie.
Biomimicry NederlandBiomimicry Nederland
De Maleise beer heeft een lange tong (tot 50 cm) om in bomen honing uit de honinggraad te halen, de chimpansee gebruikt een afgebroken stokje om in de boom to porren, een lange tong zou alleen maar problemen geven bij het andere voedsel wat hij eet.
Project:
gebruik technologische hulpmiddelen alleen daar waar de baten de lasten overstijgen voor het project.


4. Word een lokale expert (time-to-market)

In de natuur wordt gebruikt gemaakt van de in de omgeving beschikbare bronnen. Informatie over veranderende omstandigheden wordt opgevangen met het oog op het in balans houden van de omgevingsvariabelen.
Natuur:
neem de randvoorwaarden van de omgeving in acht.
Biomimicry Nederland
De magnetietcellen in de neus maken het mogelijk voor de zalm om lokale verschillen in de sterkte van het aards magnetisch veld aan te merken.
Project:
bewaak de omgevingsvariabelen en zorg dat het project op het juiste moment de juiste output op levert.


5. Evolutie: een onderdeel van het bestaansrecht (innovatie)

In de natuur wordt gebruikt gemaakt van de in de omgeving beschikbare bronnen. Informatie over veranderende omstandigheden wordt opgevangen en gedeeld, dit allemaal met het oog op het in balans houden van de omgevingsvariabelen.
Natuur:
ongemakken worden door structurele aanpassingen opgelost.
Biomimicry Nederland
De mooi gekleurde buitenste snaveldelen vallen na het broedseizoen af. Dit gebeurt in delen, ze brokkelen af. Hierdoor kan de papegaaiduiker er hinder van ondervinden bij het duiken. De natuur heeft ook daar iets op gevonden in de vorm van een speciale nagel die precies de loszittende delen kan wegkrabben.
Project:
elk project is anders en vraagt om een andere aanpak, pas de structuur hierop tijdig aan.


Wilt u meer weten over projectmanagementvraagstukken en hoe Biomimicry u daarbij kan helpen? Neem met ons vrijblijvend contact via
info@c2m-management.nl
of bel 06-11 792 892.

“Absorb the lessons found in nature.”
Janine M. Benyus

Reacties zijn uitgeschakeld.