Biomimicry en Organisatie

Organisatiestructuur en Biomimicry

Beest-in-uw-organigram-wit
Elke organisatie heeft haar eigen structuur om haar doelen te kunnen realiseren. Voor een organisatie is de organisatiestructuur een hiërarchie van mensen en functies. De organisatiestructuur van een organisatie vertelt iets over het karakter en de waarden en normen van waar een organisatie in gelooft.
Organisatieverandering is een gestructureerde aanpak in een organisatie om ervoor te zorgen dat veranderingen soepel en succesvol worden uitgevoerd om duurzame lange termijn voordelen te behalen. De organisatie die het snelst op ontwikkelingen (intern/extern) anticipeert creëert een concurrentievoordeel, terwijl bedrijven die weigeren te veranderen achterblijven. Organisatieveranderingen hebben direct invloed op alle afdelingen, werknemers en bestuurders. De coordinatie van een organisatieverandering vraagt daarom om inzichten die betrekking hebben op structuur, cultuur en middelen (mensen, processen/systemen, informatiebehoefte en geld). Biomimicry helpt u in het verkrijgen van inzichten:

 


1. De baas is niet altijd de baas (hiërarchie)

Biomimicry Nederland
De natuur herbergt verschillende vormen van hiërarchie en leiderschap. (zie ook: BBC Wildlife) Ook is vaak het beeld wat wij zien niet altijd de reflectie van de werkelijkheid. Zo is bij de gorilla’s de zilverrug wel de sterkste maar de vrouwtjes bepalen of zij onder zijn leiderschap willen dienen.
Natuur:
gezag, hiërarchie en leiderschap wordt bepaald door uiterlijk vertoon, acceptatie van de groep en kracht.
Biomimicry Nederland
Alle vormen van hiërarchie komen in de natuur voor, in sterk hiërarchisch opgebouwde groepen wordt dit vaak (mede) bepaald door afstamming en/of sexe. Bij vrije, vaak complexe, organisatievormen is de afhankelijkheid vaak bepalend voor de structuur.
Organisatie:
in bedrijven is meestal het hiërarchische model leidend dit creëert bij complexe organisaties een waterhoofd (overhead).


2. Efficiëncy levert extra energie op (lean management)

Inefficiënties worden in de natuur hard afgestraft. Efficiency wordt beloond met kracht en daardoor met macht en aanzien. Het uitsparen van energie is een levensvereiste en alles wordt ingericht op het efficiënt afwerken van de noodzakelijke aspecten van het bestaansrecht
Natuur:
gebruik zoveel mogelijk de kennis, kunde en afval van anderen om energie uit te sparen voor een langer en gecontroleerd leven.
Biomimicry Nederland
Gnoes kunnen nieuwe voedselbronnen vinden door het detecteren van regen in vergelegen gebieden. Gnoes lijken in staat om een douche van regen tot op 50 kilometer te detecteren en zullen zich daarnaar toe verplaatsen om het nieuwe verende gras weer heerlijk te versmaden.
Organisatie:
richt processen zo efficiënt mogelijk in om tijd en geld te besparen zodat het bestaansrecht verder kan worden uitgebouwd


3. Blijf alert op naderend gevaar (risicomanagement)

In enkele tientallen milliseconden, kunnen de neuronen in de hersenen van een dier een volledige analyse van hun omgeving weergegeven in drie dimensies met weinig energieverbruik. Waarschuwingskleuren (aposematism), verkleuringen en andere markeringen geven signalen af aan roofdieren om ze weg te houden, vaak omdat de eigenaar giftig is of gewoon slecht smaakt (zie ook: BBC Wildlife )
Natuur:
fop de tegenstander, bescherm en bewaak actief je leven.
Biomimicry Nederland
Stokstaartjes leven in groepen met minstens één actief als wachter. Wachters staan altijd hoger dan de rest zodat ze een beter zicht hebben. Ze kunnen verschillende alarmsignalen geven: een fluitend geluid, dat ‘opgepast’ betekent, en een blaffend geluid, waarna de waarschuwer en de rest van de groep rennen voor hun leven. Tal van diersoorten profiteren mee van de waarschuwingen van stokstaartjes, ze worden daarom ook wel ‘de schildwacht van de woestijn’ genoemd.
Organisatie:
risico’s inzichtelijk maken creëert een competitieve voorsprong als deze risico’s daarnaast actief worden gemanaged en eventueel benut.


4. Competitie: de basis voor keuzes maken (besluitvorming)

In de natuur bestaan geen volledig rationele beslissingsprocessen. Dieren die gebruik maken van beslissingsprocessen of strategieën benaderen de optimale uitkomst door het overdragen van kennis via de genen aan toekomstige generaties.
Natuur:
besluiten worden genomen op basis van ervaring en competitieve elementen.
Biomimicry Nederland
Regels van besluitvormingstrajecten bij bijen zijn: het streven naar een verscheidenheid aan opties, een vrije concurrentie tussen ideeën om de creativiteit te stimuleren en het gebruik van een effectief keuzemechanisme waarbij snelheid voorop staat.
Organisatie:
rationele besluitvorming in combinatie met intuïtie en gepaste snelheid draagt zorg voor een effectief proces.


5. Gebrek aan eenheid betekent opsplitsing ((de)centralisatie)

In elke groep heerst een cultuur, deze vormt het geheel van waarden, normen, kennis en opvattingen. Bij veranderingen zullen de leden van de groep zich conformeren of uiteengaan. Dit omdat de vijand als eenheid bestreden dient te worden.
Natuur:
bij onenigheid splits de groep en wordt partij gekozen.
Bedrijsvoering8
Olifantengroepen bestaan uit een leidster, volwassen vrouwen en jongeren. Als de leidster overlijdt vindt er een strijd plaats om deze positie, vaak splitst dan de groep omdat de groep geen keuze kan maken wie de nieuwe leidster wordt.
Organisatie:
het overbruggen van cultuurverschillen vraagt om maatwerk,
duidelijkheid en harde maatregelen.


Wilt u meer weten over projectmanagementvraagstukken en hoe Biomimicry u daarbij kan helpen? Neem met ons vrijblijvend contact via
info@c2m-management.nl
of bel 06-11 792 892.

“Absorb the lessons found in nature.”
Janine M. Benyus

Reacties zijn uitgeschakeld.