Besluitvorming en Biomimicry

Besluitvorming en Biomimicry

http://www.dreamstime.com/stock-photos-bees-flying-around-flowers-image5601843

Het besluitvormingstraject bij bijen als voorbeeld van een biomimicry oplossing

In de natuur bestaan geen volledig rationele beslissingsprocessen. Dieren die gebruik maken van beslissingsprocessen of strategieën, benaderen de optimale uitkomst door het overdragen van kennis via de genen aan toekomstige generaties of via een competitief element. Elk jaar worden, bijvoorbeeld, honingbijen geconfronteerd met het leven-of-dood probleem door het kiezen en reizen naar een nieuw huis, een proces dat collectief feitenonderzoek, stevig debat en consensusvorming omvat.

Bedrijfsvoering7

Biomimicry en besluitvorming hoe beslissen bijen bij voorliggende keuze(s)

Regels van besluitvormingstrajecten bij honingbijen zijn: Het streven naar een verscheidenheid aan opties, een vrije concurrentie tussen ideeën om de creativiteit te stimuleren en het gebruik van een effectief keuzemechanisme waarbij snelheid richting het besluitvormingscomité vooropstaat.

Volgens managementtheorieën is de kern van goede besluitvorming het scheppen van de juiste balans tussen duidelijkheid, overtuiging, moed en communicatie en een exacte mix van logische analyse en je onderbuik. Echter overdreven optimisme, extreem risico nemen, streven naar gelijkheid, hebzucht en een gebrek aan vertrouwen veroorzaken verstoringen in dit proces. Als we de vertaling maken vanuit de natuur dan zullen organisaties hun besluitvormingstrajecten baseren op het enthousiasme van de indiener, de toegevoegde waarde voor de groep als geheel en de snelheid waarmee het definitieve voorstel (incl. feiten en goedkeuring van medemanagers) wordt voorgelegd aan de bestuurder(s).

Voor meer informatie lees ook: bees decision making

 

Wilt u meer weten over projectmanagementvraagstukken en hoe Biomimicry u daarbij kan helpen? Neem met ons vrijblijvend contact via
info@c2m-management.nl
of bel 06-11 792 892.

“Absorb the lessons found in nature.”
Janine M. Benyus

Reacties zijn uitgeschakeld.