Cultuur

In elke groep heerst een cultuur, deze vormt het geheel van waarden, normen, kennis en opvattingen. In de natuur zullen bij veranderingen de leden van de groep zich conformeren.

Risicomanagement

In enkele tientallen milliseconden, kunnen de neuronen in de hersenen van een dier een volledige analyse van hun omgeving weergegeven in drie dimensies met weinig energieverbruik.

Besluitvorming

In de natuur bestaan geen volledig rationele beslissingsprocessen. Dieren die gebruik maken van beslissingsprocessen of strategieën, benaderen de optimale uitkomst door het overdragen van kennis via de genen aan toekomstige generaties of via een competitief element.

Lean-management

In de management theorie definiëren we lean management als een manier van werken waarbij alles en iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen.

Introductie

Biomimicry (biomimetica) is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. In de natuur is het vermogen om in te spelen op veranderingen, efficiënt energieverbruik en het controleren van risico’s een vereiste tot overleven. Lees meer hierover in Biomimicry & Business.

Organismen

Kenmerken van organismen in een ecosysteem:
 • Blijf in balans binnen de leefruimte
 • Diversiteit en samenwerking
 • Optimaliseer liever dan maximaliseer
 • Gebruik hulpmiddelen met mate
 • Loop op informatie
 • Verzamel en gebruik energie efficiënt
 • Verbruik niet alle resources
 • Vervuil niet je eigen nest
 • Afval is een systeemelement
 • Winkel lokaal
Biomimicry Nederland
Als we onze maatschappij als een ecosysteem bezien dan kan de volgende link met de natuur als volgt worden gesymboliseerd: Net als in het natuurlijke ecosysteem heeft de maatschappij veel veerkracht, veroorzaakt door de complexiteit, diversiteit en eenheid van doelen én Net als de natuur, indien de waarden/normen en doelen van stakeholders zijn afgestemd, creëert de chaotische omgeving van diversiteit een natuurlijke samenwerking met een verenigd streven naar waarde-creatie mede door het streven naar flexibiliteit, aanpassingsvermogen en doelgerichtheid.
Een eenduidige visie zorgt voor draagvlak, bevordert intelligente, zelfsturende teams met gemotiveerde mensen in een veranderingsgezinde omgeving en promoot synergie tussen samenwerkende partners.

Welke dierenpopulatie is vergelijkbaar met uw organisatie, doe de test en krijg een beeld van welk organisme bij uw organisatie past:

Waarom biomimicry?

Onderzoek (SoL en The Global Lamp Reseach) heeft uitgewezen dat bedrijven die de natuur “kopiëren” out-perfomers zijn, De conclusie van dit rapport is dat deze bedrijven:
 • Sterk zijn in feedback en informatie uitwisseling zowel van binnen het bedrijf als van daarbuiten. Veel van deze netwerken zijn informele, zelforganiserende consortia van werknemers, leveranciers en klanten. Als je deze lagen van netwerken over elkaar legt binnen de commandostructuur van het bedrijf, krijg je een structuur die lijkt veel op een dubbele helix.
 • Manage By Means (MBM) toepassen. Ze begrijpen dat mensen en relaties de belangrijkste middelen zijn waarop netwerkcapaciteit en waarde kan worden gecreëerd. Ze versterken de positie van werknemers door het beoefenen van dienend leiderschap. Ze geven ook medewerkers beslissingsbevoegdheid in hun bevoegdheden en houdt hen verantwoordelijk voor de resultaten.
 • Het gebruik van fysieke middelen optimaliseren door "het sluiten van de cirkel", zodat het afval van het ene proces voedsel wordt voor een ander. Daarbij, streven deze bedrijven naar efficiëntie door het produceren van meer waarde voor klanten met minder input van energie en materialen.
 • Uitzonderlijk open zijn in de manier waarop ze informatie delen met medewerkers en deze bedrijven vragen consequent naar feedback van belanghebbenden. Zij weten dat deze openheid vertrouwen, leervermogen en aanpassingsvermogen creëert.
 • De grotere levende systemen voeden waarvan zij deel uitmaken (natuur, maatschappij, markten) omdat ze de inherente verbinding begrijpen van alle leven.
Wilt u meer weten over projectmanagementvraagstukken en hoe Biomimicry u daarbij kan helpen? Neem met ons vrijblijvend contact via
info@c2m-management.nl
of bel 06-11 792 892.

“Absorb the lessons found in nature.”
Janine M. Benyus